Cattle Bullet Selen

Cattle Bullet Selen 20 st.

  • Artnr: 8474-1

Beskrivning av artikel

Selenbolus Cattle Bullet 20 st/fp

För låglakterande kor och sinkor.

Det är  viktigt att upprätthålla rätt spårämnesnivåer till sinkor. Sintiden är en återhämtningsfas och en period av fosterutveckling.

  • Arbetsbesparande
  • Kostnadseffektiv