Bovikalc 48st

Bovikalc 48 st

  • Artnr: 8472

Beskrivning av artikel

BOVIKALC Bolus

Bovikalc® ges till mjölkkor som riskerar att drabbas av kalvförlamning, speciellt till de kor som ger hög avkastning, äldre mjölkkor och de djur som av annan anledning löper ökad risk att drabbas. Kalvförlamning kan praktiskt förebyggas med bevisad effekt, det är det fina med Bovikalc®

Vilka kor har ökad risk för
hypokalcemi?1, 3, 4, 5
● kor med hög mjölkproduktion
● kor som innan kalvning är måttligt till tydligt halta (rörelsepoäng 3-4 av 4)
● kor som inför kalvning har en hullpoäng över 3,5
● sinperiod på mer än 60 dagar
● äldre kor
● tvillingfödslar eller dödfödslar
● kor som har haft kalvningsförlamning vid tidigare kalvningar


Samtidigt visar en ny studie, att det inte bara är de kor som återfinns i de högsta riskkategorierna
för hypokalcemi som gagnas av kalciumtillskott.


Kor med hög mjölkproduktion och halta
kor svarar positivt på behandling med
Bovikalc®, även om de inte tillhör de
klassiska riskkategorierna