Bovikalc Dry 24-p

Bovikalc Dry 24-p

  • Artnr: 8471-1

Beskrivning av artikel

Bovikalc® Dry är ett kalciumtillskott med svagt sura (anjoniska) salter i bolusform. Bovikalc® Dry används till mjölkkor vid, eller strax före, sinläggning, för att minska mjölkproduktionen och därmed underlätta sinläggandet.

Efter oral giva upplöses boli inom 30 minuter och de anjoniska salterna frigörs och absorberas, vilket påverkar kons syrabasbalans. Minskning av mjölkproduktion antas ske genom att en svag och övergående metabolisk acidos induceras hos djuret. En engångsgiva bestående av 2 boli inför sinläggning har visats minska mjölkproduktionen. Nedsatt mjölkproduktion minskar trycket i juvret och ökar liggtiden hos behandlade kor.