Gården > Stallinredning 

Utgödsling Utgödsling
Maskiner Maskiner
Dricksvatten Dricksvatten
Begagnat Begagnat
Belysning Belysning
Skottkärror Skottkärror

alla kategorier

Begagnat Mjölkanläggning 60 platser Delaval DelPro med 7 maskiner, frekvensstyrd vakuumpump, datasystem, 63mm rostfria rör osv. Finns i Östergötland. Ring för mer information.